Παρεχόμενες υπηρεσίες

Πραγματογνωμοσύνες

Πραγματοποιούμε, επί τόπου (ή απομακρυσμένα μέσω της πλατφόρμας της Virtual i Technologies) λεπτομερείς πραγματογνωμοσύνες για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών μέσω των εξειδικευμένων υπαλλήλων μας καθώς και των στρατηγικών μας συνεργατών (AEGIS, Virtual i Technologies).

Υποστηριζόμενοι κλάδοι: Αυτοκινήτων, Αστικής Ευθύνης, Περιουσίας.

Διαχείριση ζημιών – επανεισπράξεων

Εξειδικευόμαστε στη διαχείριση ζημιών και επανεισπράξεων.

Μέσω καινοτόμου (stand alone) τεχνολογίας και εναλλακτικών λειτουργιών δεσμευόμαστε να μειώσουμε το κόστος και το χρόνο διαχείρισης ζημιών, τουλάχιστον κατά 20% με παράλληλη αύξηση του δείκτη ικανοποίησης των ασφαλισμένων. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία συνοπτική και δυναμική πρόταση εξατομικευμένη στις ανάγκες σας.

Αναλαμβάνουμε την επανείσπραξη απαιτήσεων από ζημίες, με προτεραιότητα εξώδικων επανεισπράξεων και παρέχουμε on line παρακολούθηση της προόδου στις αναθέτουσες εταιρείες.

Risk assessments / Προασφαλιστικοί έλεγχοι

Παρέχουμε τη δυνατότητα επιθεώρησης κάθε κινδύνου στην ελληνική επικράτεια επιτόπου ή με απομακρυσμένη πρόσβαση και στη διεθνή αγορά με απομακρυσμένη πρόσβαση.

Mέσω της Virtual i Tecnologies και της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης, δίνεται η ευκαιρία, λόγω του σημαντικά χαμηλού κόστους, η ασφαλιστική εταιρεία να επιθεωρεί κάθε κίνδυνο .

Η στρατηγική μας συνεργασία με την εταιρεία πραγματογνωμόνων AEGIS και την ΙnsurΤech πλατφόρμα της Virtual i Technologies μας δίνει πρόσβαση σε ελληνικό και διεθνές δίκτυο εξειδικευμένων Risk Engineers.

Run off /Εκκαθάριση χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών εταιρειών

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και εκκαθάριση εκκρεμών χαρτοφυλακίων ζημιών για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους ολικά ή σε συγκεκριμένους κλάδους.

Υπηρεσίες μέσω της Virtual i Technologies

Παρέχουμε πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα βαθμολόγησης κινδύνου Virtual Risk Space [VRS] και απομακρυσμένης πρόσβασης για προασφαλιστικούς ελέγχους και ζημίες της Virtual I Technologies η οποία είναι διαθέσιμη πλέον και στην Ελλάδα μέσω της συνεργασίας με την εταιρεία μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πως οι υπηρεσίες της που απευθύνονται σε ασφαλιστικές εταιρίες, brokers, πραγματογνώμονες μπορούν να αναβαθμίσουν τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου και αποζημιώσεων και να σας δώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

Αρέσει σε %d bloggers: